Uddevallabron, symbol för vår stad

Uddevalla-Skansen