Projekt Fjordtorsk på Hamnfest

fredag 1 juli 2022

Thomas Ericson

Hamnfest i Uddevalla hamn Kvällen före starten av seglingstävlingen Pantaenius Bohusracet var det hamnfest i Uddevalla på torsdagskvällen. Det var varmt och en hel del folk som promenerade på kajen. Projekt Fjordtorsk var givetvis närvarande och presenterade sin verksamhet. Vi delade ut vårt informationsblad och visade våra flyers. Lars Bäckström informerade om hur han som landshövding på Länsstyrelsen i Göteborg varit med och lotsat vår ansökan då om att få lägga ned konstgjorda rev av betong på Byfjordens botten. Vi fick höra om hur man sprängt vid Byfjordens mynning ungefär där nuvarande bron finns för att ge plats för världens då största fartyg Nanny när hon skulle ut ur fjorden. Då försvann den tröskel som funnits på botten och förutsättningarna för syretillförsel till fjordens botten försämrades radikalt. Lars berättade om BOX projektet som pågick från 2010 och tre år framåt då man syresatte botten genom pumpning av ytvatten till fjordens botten. Ett mycket framgångsrikt projekt som drevs av Göteborgs universitet till 2013 då brist på pengar medförde att projektet upphörde. Thomas Ericson Rotary Uddevalla Skansen och Sten-Åke Lyngstam Ljungskile Rotary informerade om Rotarys roll i projektet och om allt vi gjort sedan maj 2020 för att sprida kunskap om projektet. Claes Oltegen har varit mycket aktiv med att skapa ekonomiskt stöd från näringslivet. Claes berättade om alla företagsbesök och alla företagare som ställt upp med ekonomiska medel för att stödja projektet. Hela kvällen blev mycket lyckad. Det gäller att synas!

Projekt Fjordtorsk på Hamnfest