Rent vatten i Kenya, - 2022

lördag 24 oktober 2020

Margareta Jaldung


En skyddad källa kan ge rent vatten till flera hundra hushåll, ett par tusen människor, skolor och husdjur

Projektet har pågått sedan 2005. Till och med juni 2022 har ett åttiotal källor överlämnats till bybor i Kenya och, enligt Rotarys Läkarbanks beräkningar, förser dessa källor mer än 180 000 människor med rent vatten. Vi kommer att fortsätta detta arbete. Varje källa kostar ca 17 000 kr.


Följ projektets egen hemsida https://www.rentvattenikenya.seVi gör det tillsammans