Projekt Fjordtorsk

lördag 6 mars 2021

Thomas Ericson

Se även: byfjordensframtid.se/

I Uddevalla pågår ett Rotaryprojekt som
är lokaliserat till att förbättra havsmiljön i Byfjorden i Uddevalla samt att förbättra tillgången på torsk i Byfjorden.

Alla tre rotaryklubbarna i Uddevalla är engagerade: Uddevalla Byfjorden, Uddevalla Skansen och Ljungskile. Fler Rotaryklubbar i Kungälv, i Stenungsund samt på Orust har visat intresse för projektet som alltså kan komma att spridas längs västkusten. Projektet samarbetar också med 8-fjordar vilket är ett projekt med marinbiologiskt fokus som etablerat sedan många år som ett samarbetsprojekt mellan flera kommuner längs väskusten. Målet är att förbättra den marinbiologiska miljön i åtta fjordar..

Vårt lokala Rotaryprojekt Fjordtorsk i Uddevalla har tre ben:

1. Miljön i Byfjorden  Vi vill medverka till att förbättra tillgången av syre på Byfjordens botten. Liknande projekt har förekommit tidigare och var framgångsrikt under tre år från 2011. Syrerikt ytvatten pumpades då kontinuerligt till fjordens botten från en pump på en flotte utanför Rödön i Byfjorden. Vi arbetar nu med att försöka få till stånd en liknande pumpning igen eftersom den tidigare åtgärden var mycket framgångsrik men som då tyvärr saknade finansiering för fortsatt drift. Det tidigare projektet drevs och finansierades av Göteborgs universitet. Rotary klubbarna arbetar nu tillsammans med Uddevalla kommun och experten prof. Anders Stigebrant.

2. Konstgjorda rev för reproduktion av torsk Vi stödjer Lars-Olof Axelssons tidigare arbete. Lars-Olof har på eget initiativ startat ett försök med att lägga ned konstgjorda rev av cement på fjordens botten. Länsstyrelsen i Västra Götaland har givit tillstånd att lägga ned ett fåtal rev på försök. Dessa cementprodukter används normalt i byggindustrin och tillverkas av ett lokalt cementföretag. I dessa rev leker torsken och reproducerar sig. Det har dokumenterats att torsk och även hummer trivs utmärkt i reven och att de fungerar som ett slags hotell. Torsken får även skydd mot predatorer som säl och skarv. Vi har nu framgångsrikt lagt ned 64 rev som vardera väger 6 ton (se bilder). Rotaryklubbarna stödjer och ger ekonomiskt stöd till de konstgjorda rev som läggs ner.

3. Jakt på säl och skarv Säl och skarv förekommer rikligt i fjorden och konsumerar stora mängder fisk, mest torsk. Torskbeståndet har minskat katastrofalt till näst intill utrotning i Byfjorden. Vi vill minska förekomsten av säl och skarv i Byfjorden. I dag bedrivs åtgärder mot säl och skarv i Hakefjorden och Stigfjorden som ingår i samarbetsprojektet 8-fjordar. Lokalt tillstånd för jakt på skarv har beviljats av länsstyrelsen och planering för jaktstart pågår f.n. i Byfjorden.


Besök vår hemsida https://www.fjordtorsk.se

 

Thomas Ericson

ordf. för det lokala Rotary projektet i UddevallaIlastning av betongrev.


Småtorsk som fötts upp vid reven och trivs i "hotellet".


Skylten är fäst på revet av betong. Skylten visar vem som sponsrat revet och kan ses av dykare som besöker revet vid sportdykning. På denna bild framgår att Rotary Skansen i Uddevalla sponsrat revet.