Vi gör det tillsammans

söndag 26 juni 2022

Artikel publicerad i Rotary Norden i början av 2022.Sex klubbar i distrikt 2360 arbetar tillsammans för ”Rent vatten i Kenya”. Projektarbetet har pågått sedan 2005. Antalet klubbar som deltagit har varierat något. Nu är det följande klubbar som medverkar: Ljungskile RK, Orust RK, Trollhättan RK, Uddevalla Byfjorden RK, Uddevalla Skansen RK och Vänersborg Auror RK. Arbetet drivs i samarbete med Rotary Doctors.

Vi har tidigare här i Rotary Norden beskrivit hur arbetet att bygga källorna för rent vatten går till. I korthet är det så att lokala entreprenörer får i uppdrag att gräva ut ett befintligt vattenhål, bygga en stadig och skyddande mur med ett eller två tappställen. Därefter stängslas det runt källan för att undvika att djur förstör eller förorenar det porlande, rena och lätt åtkomliga vattnet. Metoden är enkel och ger ett hållbart resultat. I uppdraget att bygga källorna ingår efterkontroll efter ett år. Lokala myndigheter är också engagerade och följer upp resultatet samt återkopplar till projektledningen. På plats i Kenya är det sjuksköterskor, kontraktsanställda av Rotary Doctors, som sköter kontakterna. Byborna har ansvaret för underhåll av de färdiga källorna, vilket har visat sig att de gör på ett bra sätt. Vid en genomgång våren 2021 visade det sig att ca 95% av källorna var i gott skick efter tio år. Detta visar att den använda metoden är hållbar över tid. 

Varje klubb bidrar med en summa pengar varje år. Under senare år har det rört sig om 5000 SEK per år. Varje källa som vi bygger kostar idag runt 17000 SEK. Klubbarnas gemensamma bidrag räcker således knappt till två källor per år. När en ny klubb anslutit sig till projektet har klubben som ”inträde” bidragit med 15000 SEK. Under åren har klubbarna ordnat konserter och föreläsningar som gett klirr i kassan och under flera år har några av klubbarna agerat ”Tomtar på Torp”, för vilket Torp Köpcentrum generöst har bidragit med två källor. Projektet har vid flera tillfällen erhållit distriktsbidrag från TRF och Rotarys U-fond. 

Hur ser då framtiden ut för det här projektet? Går det slentrian i ett projekt som rullat på i sexton år? Nej, vi tycker inte det. Projektet är vitalt och fungerar väl. Samarbetet med Rotary Doctors och projektledningen på plats är förtroendefullt. Pengar till sex nya källor är säkrade för innevarande Rotaryår. Som projektgruppens ordförande, Bengt Frisk, Ljungskile RK, så klokt framhåller ”Om nuvarande förhållanden fortsätter så håller vi på ett år i taget. Svårare än så är det inte.”

I och med utgången av 2021 kan vi stolt notera 80 källor med Rent vatten i Kenya! Dessa betjänar minst 150 000 människor, plus husdjur och lokala skolor.

Läs mer om projektet på www.rentvattenikenya.se


För projektgruppen

Margareta Jaldung

Uddevalla Skansen Rotaryklubb


Här har ett dyigt och otjänligt vattenhål byggts om och ger byborna rent vatten.