Källa nummer 81 sedan starten 2005

fredag 16 september 2022

Margareta Jaldung

I Juli 2022 överlämnades en källa till byborna i Musima i sydvästra Kenya. Det var den åttioförsta källan som Rotary i vårt distrikt byggt sedan starten 2005. För närvarande är det sex klubbar som deltar i projektet. Det har varierat något under åren. Uddevalla Skansen har deltagit under alla år. 

Rotary har nu byggt över 80 källor, vilka ger bybor rent och friskt vatten.