Aktuella projekt i Uddevalla Skansen rotaryåret 2023/2024

onsdag 23 augusti 2023

Margareta Jaldung

Det finns flera goda skäl till att vara medlem i Rotary. Ett av dem är arbetet i våra projekt.

Här följer en sammanställning av Uddevalla Skansens  projekt under innevarande rotaryår.

Fjordtorsk och Byfjordens Framtid
Fjordtorsk har i många år arbetat med att förbättra/rädda miljön för fisk och skaldjur i Byfjorden. Uddevalla Skansen stödjer med sitt engagemang detta projekt. Stiftelsen Byfjordens Framtid  arbetar på flera plan med att förbättra miljön i Byfjorden för att säkra och skydda  den marina mångfalden. Se vidare www.byfjordensframtid.se


Rent vatten i Kenya
Arbetet började redan 2005. Numera ser vi det som ett program som kommer att fortgå tills vidare. Eller så länge vi finner sätt att finansiera arbetet på.  Arbetet drivs i samarbete med Rotary Doctors och får stöd hos bland  annat Distrikt 2360, U-fonden och evenemang som anordnas av medverkande rotaryklubbar. Följande klubbar deltar i programmet:  Ljungskile, Orust, Trollhättan, Vänersborg Aurora, Uddevalla Byfjorden och Uddevalla Skansen. Se vidare www.rentvattenikenya.se


Hjälp till offren för kriget i Ukraina
Allt sedan första veckan av kriget är Rotary engagerat i att samla in pengar, förnödenheter, fordon  och annat som krävs för att hjälpa Ukraina. Uddevalla Skansen är med och hjälper Ukrainas Vänner i Uddevalla att ordna med akut hjälp till nyanlända från Ukraina. På klubbens hemsida finns QR-kod och en  vädjan  om hjälp med pengar till detta  projekt.


Vi stödjer Saronhuset i Uddevalla
Pengar samlas in under året i samband med klubbens lunchföreläsningar. Som ett tack från klubben till föreläsaren ges ett intyg att vi skänker en summa till Saronhuset. Uppskattat av alla parter. Under hösten anordnas ett lotteri som ger pengar till ett antal matkassar som delas ut  till behövande familjer i samband med julen. Saronhuset sköter fördelningen av dessa kassar.

Det finns flera goda skäl till att vara medlem i Rotary. Ett av dem är arbetet i våra projekt.